Pappersbruk vid vattnet

Projekt: Bildning av växthusgaser i svenska fiberbankar

Kraftigt förorenade fiberbankar, som härrör från pappers- och massaindustrins utsläpp av träfibrer till den akvatiska miljön under 1800- och 1900-talet, bildar idag stora mängder växthusgaser (t. ex., metan). I projektet FIB-GHG kommer vi studera fiberbankar i marina, brackvatten och limniska miljöer och undersöka hur metanproduktionen varierar spatialt och vertikalt inom fiberbankar med olika fibertyp samt undersöka hur produktionen är kopplad till utbredningen och sammansättningen av det mikrobiella samhället.

Fakta om projektet

Titel
Bildning av växthusgaser i svenska fiberbankar – kombination av växthusgasmätningar och mikrobiell analys för förbättrad bedömning (FIB-GHG)
Projektledare vid Linnéuniversitetet
Marcelo Ketzer
Övriga projektmedlemmar
Anna-Karin Dahlberg, Sveriges lantbruksuniversitet; Sarah Josefsson, Sveriges Geologiska Undersökning; Alizee Lehoux, Uppsala Universitet; Catherine Paul och Carolina Suarez, Lunds Universitet
Deltagande organisationer
Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala Universitet, Lunds Universitet.
Finansiär
Forskningsrådet Formas
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2026
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
Undersökning av växthusgaser i svenska fiberbankar (SLU)

Bildning av växthusgaser i svenska fiberbankar – kombination av växthusgasmätningar och mikrobiell analys för förbättrad bedömning (LU)

 

Mer om projektet

Kraftigt förorenade fiberbankar, som härrör från pappers- och massaindustrins utsläpp av träfibrer till den akvatiska miljön under 1800- och 1900-talet, bildar idag stora mängder växthusgaser.

Gasen bildas när mikrober bryter ner träfibrerna under anaeroba och sulfatfria förhållanden. Hastigheten för nedbrytningen av det organiska materialet är beroende av både miljöfaktorer (t.ex. temperatur och salthalt) och samarbetet mellan olika mikrober, där metanogener är ansvariga för det sista nedbrytningssteget som leder till metanbildning.

På grund av klimatförändringar och förväntade temperaturökningar, förväntas utsläppen av växthusgaser från fiberbankar öka, med risk för att det i sin tur leder till ökad spridning av miljöföroreningar.

För bättre bedömning av fiberbankar som källa för växthusgaser behövs mer kunskap för att förstå vilka faktorer som påverkar metanogenesen i denna unika typ av sediment och hur växthusgasproduktionen skiljer sig i olika vattenmiljöer i Sverige.

I projektet FIB-GHG kommer vi studera fiberbankar i marina, brackvatten och limniska miljöer och undersöka hur metanproduktionen varierar spatialt och vertikalt inom fiberbankar med olika fibertyp samt undersöka hur produktionen är kopplad till utbredningen och sammansättningen av det mikrobiella samhället. Vi kommer också att bestämma metanhalten i vattenmassan ovanför fiberbankar för att undersöka hur mycket av det frigjorda metanet som oxideras i vattnet och hur mycket som avges till atmosfären.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Miljögeokemi och Kunskapsmiljö Linné Vatten.