allmän projektbild

Projekt: Bio-based circular recovery model for sustainable urban economies

Projektet fokuserar på att skapa en modell för biocirkulär ekonomi (BCE) mot hållbar stadsutveckling för staden Curitiba i Brasilien. Modellen förenar sociala och miljömässiga agendor på lokal nivå och tjänar som vägledning för kommuner när man hanterar omfattande problem med avfallshantering. Den föreslagna BCE-modellen analyserar värdeskapandet hos alternativa sätt att utveckla den lokala, biobaserade ekonomin i Curitiba efter att man identifierat de nuvarande följderna av avfallshanteringen i staden.

Fakta om projektet

Namn
Bio-based circular recovery model for sustainable urban economies – an agenda for local and global achievements
Projektledare vid Linnéuniversitetet
Brijesh Mainali
Övriga projektmedlemmar
Aarthi Aishwarya Devendran, Linnéuniversitetet; Dilip Khatiwada och Farzin Golzar, KTH
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, KTH
Finansiär
Formas
Tidsplan
1jan 2018–31 dec 2021
Ämne
Hållbar byggd miljö (Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Detta projekt leds av KTH i samarbete med Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet ansvarar främst för work package tre, relaterat till analys och optimering av kommunala flöden för avfall för att uppnå en stadscirkulär ekonomi i Curitiba, Brasilien.

Detta projekt ska undersöka en biobaserad cirkulär återvinningsmodell för hållbara stadsekonomier med staden Curitiba som utgångspunkt och syftar till både teoretiska och tillämpade resultat. Vårt förslag extrapolerar befintlig kunskap och beprövade lösningar samt stadens sociala system för att utveckla en modell för att koppla samman aktiviteter, för att förbättra cirkulariteten i utnyttjandet av ekologiska resurser i stadsmiljön och främja hållbar utveckling.

Den biobaserade modellen för cirkulär återvinning (BCR-modellen) förenar sociala och miljömässiga agendor på lokal nivå och tjänar som vägledning för kommuner när man inriktar sig mot problem med hantering av fast avfall. Fördelarna kan vara globala, till exempel minskade utsläpp av växthusgaser, och lokala i form av minskade luft- och vattenföroreningar och förbättrad livsmedelssäkerhet, inkomstgenerering och folkhälsa.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.