korslimmat trä i huskonstruktion

Projekt: Biobaserade polyuretanlim för korslimmat trä (KL-trä)

Detta projekt är ett samarbete mellan forskargruppen Group of Forest Products vid Linnéuniversitetet, som ska komponera och finjustera biobaserade polyuretanlim (PUR), och forskargruppen Holzbiologie und Holzprodukte vid Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland, som ska använda och testa limmen i korslimmat trä.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Sheikh Ali Ahmed, Reza Hosseinpourpia och Wen Jiang, Linnéuniversitetet; Holger Militz, Georg-August-Universität, Göttingen, Tyskland
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Georg-August-Universität, Göttingen, Tyskland
Finansiär
Södras forskningsstiftelse
Tidsplan
1 okt 2019–30 sept 2022
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Miljöhänsyn och engagemang för en hållbar utveckling är något som ökar kraftigt, vilket leder till investeringar i den skogsbaserade branschen för att ersätta fossila kolkällor med förnybara råvaror. Därför är det önskvärt att hitta mer hållbara sätt att producera polyuretanlim (PUR-lim) för byggkonstruktioner, genom att använda förnybara källor som en föregångare för denna polymertyp. Förutom vegetabiliska oljor, vilka i stor utsträckning har använts som naturliga källor till polyol för PUR-lim, är kondenserad biomassa och lignin lovande alternativa polyolkällor för PUR-lim.

Detta projekt kommer att fastställa de nödvändiga parametrarna (till exempel diisocyanat-NCO-grupper/hydroxyl-OH-nivåer) för effektiv syntes av biobaserade PUR-lim med överlägsna egenskaper och bindningsstyrka. Detta tillvägagångssätt stöder utvecklingen av lim, med så kallat kraft-lignin och kondenserad bark som naturliga, förnybara polyoler istället för syntetiska sådana, vilket gör det möjligt att återanvända dessa industriella biprodukter och avfall som finns tillgängliga i stora mängder. De nya PUR-limmen kommer att användas vid tillverkning av tre-lagers korslimmat trä (KL-trä) i syfte att definiera de tekniska villkoren, kraven på byggmaterial och kostnaderna för att skala upp tillverkningen av de mest lovande varianterna.

Medarbetare