Grafik: Blommor

Projekt: Biodiversitet och födoval hos djurplankton i de outforskade delarna av Norra Ishavet

Födoväven i Norra Ishavet är delvis dåligt utforskad. I detta projekt kommer artrikedomen och födoval studeras hos djurplankton. Dessa små kräftdjur är nyckelspelare i ekosystemet eftersom de äter växtplankton och i sin tur utgör huvudföda för små fiskar.

Fakta om projektet

Projektledare
Samuel Hylander
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Emma Svahn, Janina Rahlff
Övriga externa projektmedlemmar
Nicole Hildebrandt, Barbara Niehoff , Fokje Schaafsma, Pauline Snoeijs
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 jan 2021- 1 jan 2022
Ämne
Ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Födovävsekologi
Kunskapsmiljö
Kunskapsmiljö Vatten

Mer om projektet

Fär att läsa mer om projektet se vår engelska sida