stockar med återvinningssymbol

Projekt: BioFrame – ett analytiskt ramverk till stöd för skoglig bioenergiutveckling

En nationell skoglig strategi påverkar – och påverkas av – det som sker i skogen såväl som industriell utveckling, marknader och styrmedel. I detta projekt utvecklar vi ett analytiskt ramverk som beaktar skogssektorns totala klimatnytta, till stöd för utveckling av strategier gällande bioenergi.

Detta projekt avslutades 2021.

Fakta om projektet

Projektledare
Johan Bergh
Övriga projektmedlemmar
Ljusk Ola Eriksson, Elaheh Jalilzadehazhari, Jimmy Johansson och Bishnu Chandra Poudel, Linnéuniversitetet; Göran Berndes, Chalmers; Olivia Cintas, RISE (Research Institutes of Sweden)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Chalmers, RISE
Finansiär
Energimyndigheten
Tidsplan
1 aug 2019–31 dec 2021
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Hur de skogliga resurserna används bäst i klimatarbetet debatteras både i Sverige och internationellt. En nationell skoglig strategi påverkar – och påverkas av – det som sker i skogen såväl som industriell utveckling, marknader och styrmedel.

I projektet BioFrame – ett analytiskt ramverk till stöd för skoglig bioenergiutveckling utvecklas ett analytiskt ramverk till stöd för strategiutveckling gällande bioenergi som beaktar skogssektorns totala klimatnytta. Vi vidareutvecklar en existerande plattform, SweFor, som integrerar skogen, industrianläggningar (inklusive lokalisering), transporter, marknader och klimat.

Projektet ska:

  1. Utveckla kompetens inom området skogssektoranalyser genom att engagera yngre forskare i samarbeten med seniorforskare med specialistkompetens.
  2. Vidareutveckla existerande analytiska system genom att tillföra uppdaterade skog/klimat-modeller, mer differentierade modeller för industriella processer, samt en modell för kvantifiering av kolbalanser och klimatpåverkan.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare