linnea

Projekt: Bodybuilding – kulturvetenskapliga perspektiv på relationen mellan rörelse och tanke

Projektet ickt på att spåra relationen mellan rörelsen och tanken, inte ur ett nyttoperspektiv (hur kan rörelse stimulera övrig inlärning, etc), utan ur ett bildningsperspektiv.

Projektet fortsätter det arbete med att diskutera rörelse, idrott och sport ur posthumanistiska perspektiv som påbörjades i Jonassons avhandling, Sport Has Never Been Modern. Projektet går ut på att svara på frågor såsom: Hur förhåller sig sport till filosofi och vetenskap? Vad går gränsen för subjektet när människan är i rörelse? Vilket är förhållandet mellan en tidsandas rörelsekulturer och dess tankestrukturer? Metod- och teoriutveckling av etnografiska, kulturgeografiska och filosofiska tillvägagångssätt ligger i fokus.

Forskningsprojektet pågår 2016-2018 och finansieras av Linnéuniversitetet inom ramen för ett biträdande lektorat.