Linnéor

Projekt: Boys, Bodies, and Physical Education: Problematizing Identity, Schooling, and Power Relations through a Pleasure Lens

Med hjälp av verk av Michel Foucault och Judith Butler, undersöker Göran Gerdin hur njutning är kopplat till identitet, skola och maktrelationer, och visar hur diskurser inom idrott, fitness, hälsa och manlighet tillsammans producerar olika njutbara upplevelser.

Boken Boys, Bodies, and Physical Education: Problematizing Identity, Schooling, and Power Relations through a Pleasure Lens publicerades 2017, som en del av bokförlaget Routledges bokserie Critical Studies in Gender and Sexuality in Education.

Läs mer om projektet på vår engelska sida.