allmän projektbild

Projekt: Brandskydd av trä med biobaserad trämodifiering

Målet med projektet är att utvärdera biobaserade alternativ för brandskydd av träfasader och träbaserade skivmaterial. Det ska även undersöka hur de brandhämmande ämnena kan bindas till träet genom modifiering och därmed förhindra urlakning.

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet och Lunds universitet, Sverige; Københavns Universitet, Danmark
Finansiär
Åforsk
Tidsplan
1 jan 2024–1 juli 2026
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Träprodukter utan förbättrade brandegenskaper kan användas som fasadmaterial upp till två våningar och i viss utsträckning inomhus. Det finns dock indikationer på att den pågående revideringen av brandskyddsreglerna kommer att innebära skärpningar, vilket kommer att göra det svårt att ha stora, synliga, oskyddade träytor inomhus där brandegenskaperna inte har förbättrats.

När en högre nivå av brandprestanda behövs kan det uppnås genom att behandla eller modifiera träet. Vanliga brandskyddsmedel för trä är problematiska av flera orsaker. Dels har många brandskyddsmedel, t ex borsyra samt brom och klorbaserade system, negativ påverkan på människorshälsa eller miljön. Dels är många brandskyddsmedel vattenlösliga, vilket kan ge problem med urlakning när materialet exponeras för höga fuktnivåer och brandskyddet avtar över tid.

Detta projekt kommer att utveckla nya miljö- och hälsovänliga metoder för brandskydd av trä baserade på biobaserade molekyler som binds till träet genom modifiering för att förhindra urlakning.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forest Products och Kunskapsmiljö Linné Avancerade material och Grön hållbar utveckling.