modell av 22-våningshus

Projekt: Brandteknisk beskrivning av två koncepthus i byggnadsklass Br0

Två koncepthus i byggnadsklass Br0 dimensionerades brandtekniskt, ett i Växjö och ett i Stockholm. De dimensionerades med så kallad analytisk dimensionering, vilket är nytt och kräver utvecklingsinsatser.

Detta projekt avslutades 2020.

Fakta om projektet

Projektledare
Birgit Östman och Marie Johansson
Övriga projektmedlemmar
Alar Just, RISE, samt två brandkonsulter från Brandskyddslaget och Briab
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, RISE, Bjerking, Brandskyddslaget, Briab, BTB, C.F. Møller Architects, Fristad bygg, Gyproc, Masonite Beams, Moelven Töreboda, NCC, White
Finansiär
Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF), Smart Housing Småland (SHS), Bjerking, Masonite Beams, Gyproc
Tidsplan
1 sept 2019–31 jan 2020
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

ritning på 22-våningshus i trä
Modell av koncepthus i trä

Två koncepthus i byggnadsklass Br0 ska dimensioneras brandtekniskt, ett i Växjö och ett i Stockholm. De ingår i forskningsprojektet Höga hus i trä – konceptstudier som finansieras av Formas, leds av RISE och avser byggnader med 22 våningar. Br0-byggnader är byggnader över 16 våningar enligt BBR Boverkets byggregler. De ska dimensioneras med så kallad dimensionering, vilket är nytt och kräver utvecklingsinsatser.

Att brandskyddsbeskrivningar ska tas fram för dessa båda byggnader innebär att deras brandskydd, som omfattar bland annat tekniska installationer, bärverk, detaljlösningar och brandstopp, inkapsling samt övergripande brandskydd och eventuella ytterligare säkerhetssystem, ska utformas och verifieras för att uppnå tillfredsställande brandsäkerhet enligt svensk bygglagstiftning från Boverket.

Den analytiska dimensioneringen innebär att följande ska utredas och specificeras i brandskyddsbeskrivningen:

  • Dimensionerande brandbelastning
  • Bärverkskrav
  • Utrymningssituationen
  • Räddningstjänstens insats
  • Skydd mot brandspridning inom byggnaden samt längs fasad
  • Eventuella andra aspekter som bör beaktas vid byggande med förnyelsebara material

Brandskyddsbeskrivningarna ska presenteras i rapportform på svenska.

Resultatet ska även inkluderas i handboken Best Practice Guide, som håller på att tas fram i formasprojektet. De främsta målgrupperna är bygg- och byggmaterialindustrin samt brandkonsulter.

Projektet beskrivs i tidningen Bygg&Teknik nr 6-2019.

Medarbetare