allmän projektbild

Projekt: Bridging the gap between mind, brain and body (Mindgap)

Projektet Mindgap lägger fram en radikalt ny vision som kan överbrygga klyftan mellan hälsostatus och interaktioner mellan sinne och kropp, och leda till ett paradigmskifte inom det medicinska området. Ett syfte med projektet är att försöka förstå sinnets bidrag till återhämtning från cancer.

Fakta om projektet

Projektnamn
Bridging the gap between mind, brain and body: exosome role and monitoring (Mindgap)
Projektledare vid Linnéuniversitetet
Ian Nicholls
Övriga projektmedlemmar
Gustaf Olsson, Subramanian Suriyanarayanan, Jesper Wiklander, Rashmi Mahajan
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Instituto Superior de Engenharia do Porto (projektledare) och Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE, Portugal; Uleåborgs universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Finland
Finansiär
Horizon 2020
Tidsplan
Jan 2019–dec 2022
Ämnen
Kemi, medicin (Institutionen för kemi och biomedicin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
Mindgap-fet-open.eu
Film
Mindgap explanation video

Mer om projektet

Den omstörtande idé som introduceras i detta projekt stöds av relevanta data som presenteras i forskning:

  1. Exosomer cirkulerar genom hela kroppen som budbärare om hälsa och sjukdom, och transporterar genetiska data som ska levereras till en mottagarcell.
  2. Exosomer är inblandade i hjärnans aktivitet och har förmågan att passera blod-hjärnbarriären.

Med andra ord, när exosomer cirkulerar och lämnar hjärnan för perifera celler, transporteras det ett meddelande i dem, som är relaterat till ”lasten” inuti vesikeln. Sammantaget strävar vi efter att ta reda på vilken last som är relaterad till hälsa och vilken last som är relaterad till sjukdom.

Traditionellt har forskarna letat efter sjukdomsindikatorer för att upptäcka sjukdomar. Här letar vi efter känsliga hälsoindikatorer som kan förändras medan sjukdomen bryter ut, vilket ger en möjlighet att upptäcka en sjukdom oöverträffat tidigt.

Dessutom utforskar vi möjligheten att använda förmedling via mindfulness som ett sinnesrelaterat verktyg för att kontrollera lasten av exosomer. Om förmedlingen är framgångsrik för att förändra beteendet och attityder hos många människor, bekämpa depression etc, betyder det att exosomernas last kan förändras genom denna process. Detta kan alltså vara en viktig väg till en självläkande metod innan sjukdomen börjar.

Slutligen: all denna kunskap öppnar dörrar till en innovativ apparat som kan användas av alla för att förstå sitt hälsotillstånd.

Sammantaget riktar Mindgap in sig på …

  1. det saknade sambandet mellan den genetiska datas i exosomer och hälsotillståndet,
  2. att koppla samman denna länk med sinnesrelaterade aktiviteter och
  3. att skapa en innovativ och bärbar apparat som spårar exosomer och analyserar deras relevanta genetiska data, vilket gör det möjligt för en enskild individ att ställa denna information i förhållande till sin egen hälsostatus och skapa en proaktiv attityd hos var och en av oss mot sjukdom.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Laboratoriet för bioorganisk och biofysikalisk kemi (BBCL), Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry, samt Kunskapsmiljö Linné Avancerade material.

Medarbetare