solros med blått hjärta i mitten

Projekt: CARE for DIGIPRENEURS

Ett Linnéuniversitetsprojekt för ukrainska invandrare med stöd för nystartade företag, företagsinnovation och entreprenörer. Projektet är grundat av Svenska ESF-Rådet, Småland och Öarna.

Fakta om projektet

Projektledare
Jan Aidemark
Övriga projektmedlemmar
Per Servais, Berit Lindh, Anna Gustavsson, Hans Allmer
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Svenska ESF-Rådet, Småland och Öarna
Tidsplan
Feb 2023 – Sep 2023
Ämne
Informatik (Fakulteten för teknik) och Marknadsföring (Ekonomihögskolan)
E-post
digipreneur@lnu.se
Mer information från ESF-Rådet, Småland och Öarna
https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=2022/00552

Mer om projektet

Projektet CARE  for DIGIPRENEURS ska ge möjligheter åt en utvald grupp immigranter från Ukraina, att utveckla sina förmågor till entreprenöriellt handlande och på detta sätt närma sig det svenska arbetslivet.

Deltagarna i projektet ska ges möjligheter att utnyttja och utveckla sina kunskaper och ges stöd att arbeta fram affärsidéer som är relevanta för ett svenskt näringsliv. Detta med ett särskilt fokus på handel eller annan affärsverksamhet mellan Ukraina och Sverige. Baserat på teorier och metod från området internationella affärer och digitala transformationer ska ett utbildningspaket utvecklas och erbjudas till en utvald grupp av deltagare från Ukraina.

Mer information finns på projektets engelska sida.