cirkulär ekonomi, ekoprenörskap, affärsmodeller

Projekt: Cirkulära ekoprenörer

Cirkulära ekoprenörer är entreprenörer med starkt miljöintresse. I sina affärsmodeller strävar de efter en mer hållbar användning av resurser.

Fakta om projektet

Projektledare
Joacim Rosenlund
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse
Tidsplan
1 januari 2020–31 december 2020
Ämne
Entreprenörskap (Institutionen för organisation och entreprenörskap)
Webbplats
Entreprenörskap och social förändring

Mer om projektet

I en cirkulär ekonomi gäller det att ta tillvara på jordens resurser i alla produktions- och konsumtionsled. Här gäller det att använda så lite råmaterial som möjligt, tillverka produkter som håller länge, laga dessa och senare också återvinna materialet. För detta behövs det nya affärsmodeller. För att en region ska bli cirkulär krävs det också småskaliga entreprenörer som kommer med nya affärsidéer och produkter. Dessa kallas ibland för ekoprenörer då de sätter miljönyttan i centrum för sin affärsidé.

Detta projekt ämnar studera just dessa ekoprenörer och hur de kan bidra till en cirkulär ekonomi. Det behövs mer kunskap om cirkulära affärsmodeller och hur dessa kan bli förebilder för större industrier. Målet är att slutresultatet ska ge något tillbaka till beslutsfattare som vill stödja ekoprenörskap och omställningen till en cirkulär ekonomi.

Projektet drivs i samarbete med Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län där det bidrar till att skapa nya verktyg för cirkulär affärsmodellering.