linnea

Projekt: Critical research in sport, health and physical education: Are we making a difference?

Det främsta syftet med projektet var att undersöka påverkan av kritiska stipendium och kritisk teori i de överlappande områdena sport, idrott och hälsa med avseende på olika samhällsfrågor.

Resultaten av detta projekt kommer att publiceras 2017 av bokförlaget Routledge som en redigerad bok.

Läs mer om projektet på vår engelska sida.