2D and 3D CT images

Projekt: CT-skanning och betydelsen av kvistar i konstruktionsvirke

Syftet med projektet är att på ett detaljerat sätt, med hjälp av datortomografi, bestämma geometri för kvistar inuti virke samt att undersöka densitetsvariationer och fiberorientering i trämaterial i närheten av kvistar. Det ingår också att utveckla matematiska modeller som ger överensstämmelse med de experimentellt framtagna resultaten. På sikt ska projektet bidra till att ingenjörsmässiga egenskaper som styvhet och styrka för virke ska kunna bestämmas med större noggrannhet än vad som är möjligt idag, även i samband med praktisk sortering på sågverk.

Bild: Resultat av en inledande undersökning med µCT av en kvist i en provkropp av gran, (a) ett tvärsnitt genom kvisten och (b) en 3D-bild av kvisten och höstveden i årsringarna där de ansluter till kvisten.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders Olsson
Övriga projektmedlemmar
Thomas Bader, Linnéuniversitetet; Thomas Seifert, Stellenbosch University
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stellenbosch University
Finansiär(er)
Formas
Tidsplan
1 jan 2018–31 dec 2020
Ämne(n)
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av framtidens metoder för effektiv sortering av konstruktionsvirke och andra träbaserade konstruktionselement. För att uppnå detta krävs bland annat grundläggande undersökningar kring virkets egenskaper i och i närheten av kvistar, eftersom dessa till stor del är avgörande för virkets egenskaper. Utrustning som kommer att användas i projektet är en röntgenbaserad datortomograf, en så kallad CT-skanner, liknande de som används inom vården för att få fram tredimensionella bilder av mänskliga organ, tumörer etcetera.

I det här projektet är det kvistarnas geometri inuti virket och trämaterialets fiberorientering och densitet i närheten av kvistar som kommer att kartläggas. Sedan ingår också att omsätta de nya kunskaperna från CT-skanningen i matematiska beskrivningar av densitetsvariationer och fiberorientering i beräkningsmodeller som ska kunna användas för att bättre än idag kunna bestämma de avgörande mekaniska egenskaperna lokalt för trämaterialet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Träbyggnadsteknik.

Medarbetare