kulram med en röd kula, utflyttad i sidled, och resten blå

Projekt: Cultivating information, organizing culture

Detta projekt syftar till att etablera ett internationellt, tvärvetenskapligt nätverk av forskare kring frågor om klassifikation, kultur och nya medier.

Fakta om projektet

Projektnamn
Cultivating information, organizing culture: Exploring classification practices in modern culture
Projektledare vid Linnéuniversitetet
Joacim Hansson
Övriga projektmedlemmar
Jack Andersen (projektledare), Københavns Universitet, Danmark
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Københavns Universitet, Danmark
Finansiär
Carlsberg Foundation
Tidsplan
1 juli 2023–30 juni 2025
Ämne
Biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Detta projekt syftar till att etablera ett tvärvetenskapligt, internationellt forskarnätverk kring frågor om klassifikationspraktiker i digitala kulturmiljöer. Projektet vill bidra till vår förståelse av klassifikation som både vardaglig och kulturell-politisk praktik med konsekvenser för såväl de som klassificerar som de som blir klassificerade.

Särskild vikt läggs vid studiet av de system (t ex klassifikationssystem), mediateknologier (t ex sökmotorer och sociala medier) och kulturinstitutioner (exempelvis museer och bibliotek) som har klassifikation som en grund för sin legitimitet och hur de hanterar dagens kulturella och ideologiska utmaningar. Inom ramen för projektet kommer i en första fas en nordisk workshop att arrangeras, följd av en internationell vetenskaplig antologi.