Vit ek (utan klorofyll) Foto: Anna Jensen

Projekt: De vita ekarna – hur viktigt är resurserna i ekollonet?

Ekollonets storlek är en viktig egenskap som ofta kopplas till hur bra unga plantor mår. Men att bestämma vilka faktiska resurser som ekollonet ger växten är svårt. I projektet använder vi en unik naturlig mutation som har skapat en population av vita ekar utan klorofyll för att mäta mängden kol som ekollonet kan ge. Vi undersöker på vilket sätt ekarna utnyttjar resurserna från ekollonet och exakt hur stor del av dessa resurser de faktiskt kan använda under olika förhållanden.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Monrad Jensen
Övriga projektdeltagare
Helle Jakobe Martens, Köpenhamns universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Köpenhamns universitet
Finansiärer
The Bridge
Tidsplan
2020-2026
Ämne
Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Ekollonets storlek är en viktig fenotypisk egenskap som ofta kopplas till den övergripande livskraften hos unga plantor. Dock är det svårt att bestämma de faktiska resurser som ekollonet erbjuder plantan. Vi utnyttjar en unik naturlig mutation som har skapat en population av ekar utan klorofyll för att mäta mängden kol som ekollonen tillhandahåller. Denna population av ekar utan klorofyll upptäcktes under våren 2022 i en 80-årig ekskog (Quercus robur) i södra Sverige.

I projektet följde vi tillväxt och överlevnad från groning tills alla klorofyllfria plantor (vita ekar) hade dött. Intressant nog överlevde de klorofyllfria ekarna nästan ett år på resurserna från ekollonet, medan 76% av de normala gröna ekarna överlevde det första året. Den fotosyntetiska kapaciteten var stabil under sommaren för både de gröna ekarna och de vita ekarna - men för de vita ekarna kunde vi inte vid något tillfälle upptäcka något kolupptag. Vi undersöker nu exakt hur och i vilken utsträckning ekarna kan nyttja resurserna från ekollonet och hur mycket de använder under olika växtförhållanden.