allmän projektbild

Projekt: Demonstrationsmiljö för smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin (Smart-IAT)

Målet med detta projekt är att utveckla och etablera en demonstrationsmiljö inom avancerad tillverkningsteknik. Detta för att möta tillverkande företags behov av kompetens inom produktutveckling, styrning och underhåll av maskiner, samt automatisering och robotisering. Demonstratormiljön kommer att byggas upp i Epic-laboratoriet.

Fakta om projektet

Projektledare
Gunnar Bolmsjö
Övriga projektmedlemmar
Lars Håkansson, Andreas Linderholt och Per Lindström Lussi, Linnéuniversitetet
Maja Karlberg, Epic
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, GoTech (Epic)
Finansiär
Tillväxtverket, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 jan 2019–31 dec 2021
Ämne
Maskinteknik (Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik)

Material
Material om och från projektet SMART-IAT

Mer om projektet

Projektet Demonstrationsmiljö för smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin (Smart-IAT) syftar till att möta tillverkande företags behov av att stärka kompetens- och konkurrenskraft. Specifika mål för projektet Smart-IAT är att etablera en demonstrationsmiljö på högsta nationell såväl som internationell nivå, som en mötesplats för kunskapsöverföring och experiment.

Delmål för projektet är:

  1. Uppbyggnad av laboratorium.
  2. Kompetenscentrum för företag samt förmedlare av resultat.
  3. Demonstratorer som plattformar för experiment
  4. Ökad FoU, där projektet fungerar som hävstång för nya projekt.

Projektets aktiviteter består av

  • extern kommunikation och resultatspridning,
  • avslutsarbete,
  • utvärdering och lärande,
  • upphandling av utrustning,
  • demonstratorprojekt, samt
  • projektledning.

Demonstratorprojekten bildar kärnan i projektet. Det regionala näringslivet medverkar på olika sätt som i styrgrupp, experiment i demonstratorerna som ger kompetens, resultatöverföring samt innovationer. Projektets resultat och nytta vid projektavslut är ökad kompetens och konkurrenskraft hos företag. Långsiktigt ger projektet det regionala näringslivet stöd för konkurrenskraft och hållbarhet genom egen förmåga till FoU samt fortsatt samarbete med Linnéuniversitetet.

SMF (små och medelstora företag) kommer att arbeta strukturerat genom FoU som inkluderar att stärka den innovativa förmågan till nya lösningar jämte uthållig tillväxt. Tre demonstratorer kommer att byggas upp – en inom automatisering och robotisering, en inom tillståndsövervakning av maskiner för bättre utnyttjande under livslängden, samt en för prediktering och verifiering av produkter och strukturer genom strukturdynamiska beräkningsmodeller.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Maskinteknik.

Medarbetare

EU + Reg Krono, bild sv