EU-flaggor

Projekt: Den strategiska användningen av offentlig upphandling

Forskningsprojektet strävade efter att identifiera variationer i hur de offentliga upphandlingsreglerna tillämpas i EU:s medlemsstater. Målet var att ge nya insikter om hur en av de mest relevanta ekonomiska sektorerna i Europa fungerar.

Detta projekt avslutades i september 2022.

Fakta om projektet

Projektnamn
Den strategiska användningen av offentlig upphandling: Identifierande variationer i tillämpningen av EU:s upphandlingsregler i Europa
Projektledare
Brigitte Pircher
Övriga projektmedlemmar
Maciej Sychowiec
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Crafoordska stiftelsen
Tidsplan
1 okt 2021–30 sept 2022
Ämne
Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Publikation
Pircher, B. (2022). EU public procurement policy during Covid-19: A turning point for legitimate EU governance? Politics and Governance. 10 (3). 131-142.

Mer om projektet

Offentlig upphandling har en avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen i dagens Europa. Inom EU omsätter den offentliga upphandlingen av arbete, varor eller tjänster från privata företag 2 biljoner euro årligen och involverar mer än 250 000 offentliga myndigheter.

Trots denna ekonomiska volym, och den ökande strategiska användningen av upphandling som politiskt styrmedel, har ingen forskning hittills undersökt den praktiska tillämpningen av EU:s upphandlingsregler i medlemsstaterna. Även om 2014 års revision av EU:s upphandlingsdirektiv för första gången inkluderade sociala och miljömässiga kriterier, finns det hittills ingen jämförande forskning som undersöker i vilken utsträckning dessa kriterier också tillämpas i medlemsstaterna. Därför strävar vi efter att fylla denna lucka i forskningen genom att skapa en omfattande databas över medlemsstaternas prestanda i offentlig upphandling från införandet av 2014 års direktiv till 2021.

För detta ändamål har vi utvecklat en katalog med 12 kriterier inom fyra ämnesområden för att identifiera variationer i hur de offentliga upphandlingsreglerna tillämpas i EU:s medlemsstater. Dessa uppgifter ger oss möjlighet att bedöma den strategiska användningen av upphandling, det vill säga införandet av sociala eller miljömässiga kriterier eller användningen av specifika förfaranden. Databasen kommer att ge oss nya insikter om hur en av de mest relevanta ekonomiska sektorerna i Europa fungerar.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Svenska nätverket för Europastudier – Lnu.

Medarbetare