mobil med appen och bild som tagits

Projekt: Dermicus Wounds: Utveckling och användartestning av konsultations- och bildapplikation för säkrare diagnostik och bättre behandling av patienter med svårläkta sår

Denna studie syftar till att utveckla och utvärdera ett digitalt system för beslutsstöd, Dermicus Wounds, med konsultationstjänst och bildfunktion inom sårbehandling. Syftet är också att undersöka personalens uppfattningar av engagemang i samband med att använda denna e-hälsolösning under testperioden och att undersöka utfallsmått hos patienter såsom sårläkningstid.

Fakta om projektet

Projektledare (biträdande)
Cecilia Fagerström
Övriga projektmedlemmar
Rut Öien (projektledare), Nina Åkesson, Hanna Wickström och Anna Davnert, Region Blekinge, RiksSår; Joakim Niklasson, Region Blekinge; Daniel Eliasson och Noor Alghayeb, Gnosco
Deltagande organisationer
Region Blekinge, Linnéuniversitetet, SKL, Gnosco
Finansiär
Vinnova, Region Blekinge genom Vetenskapliga rådet, SKL, Gnosco
Tidsplan
Jan 2018–sept 2019
Forskningsämnen
Vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)
Webbplats
www.rikssår.se

Mer om projektet

Medicinskt lågprioriterade grupper som patienter med svårläkta sår saknar idag e-hälsolösningar. Patienterna behandlas av olika personalgrupper inom olika medicinska specialiteter och av olika vårdgivare på grund av sina underliggande sjukdomar. Därför är det svårt att hitta lättillgängliga stöd för att underlätta läkarens, sjuksköterskans och undersköterskans arbete och öka patienternas följsamhet mot insatta behandlingar.

Det nationella kvalitetsregistret Rikssår för svårläkta ben-, fot- och trycksår har lagt grunden till och visat på hur en strukturerad sårbehandling med fokus på diagnos, behandlingar och uppföljning har förbättrat vården för patienter med sår. RiksSår har varit aktivt sedan 2004 som nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår.

Forskargruppen inom RiksSår fokuserar i detta projekt på att undersöka hur e-hälsolösningar kan förbättra vården ytterligare. Resultat från våra tidigare studier visar att personal upplever svårigheter att i den kliniska vardagen hitta tid för snabb och patientsäker dokumentation av patienter med svårläkta sår.

Syftet med projektet är att utveckla ett beslutsstöd med virtuellt konsultationsstöd, bildfunktion och mätning av såryta, för att förbättra användbarhet och uppnå en fullskalig integration i den kliniska verksamheten. Vidare syftar projektet till att undersöka patienter som är registrerade i RiksSår och sårläkning i samband med att appen testas, samt att undersöka personalens upplevelser av engagemang i samband med att en ny arbetsprocess infördes genom e-hälsolösningen.

Projektet består av två delprojekt:

  1. Användartestning av bildfunktion i sårläkningsprocessen – en personalfokuserad e-hälsolösning (finansierat av Vinnova).
  2. Virtuellt behandlingsstöd vid svårläkta ben-, fot- och trycksår (finansierat av SKL).

Målsättningen i projektet Dermicus Wounds är att:

  1. Öka användning av telemedicin vid svårläkta sår.
  2. Integrera befintliga och nya kommunikationssystem genom att kombinera den sårjournal som följer RiksSårs mallar och det beslutsstöd som utvecklats.
  3. Öka teamets gemensamma resurser för delaktighet i prevention, behandling och uppföljning av svårläkta sår
  4. Understödja digital konsultation med sårspecialister för att få ut kompetens som finns inom specialistvården till personal som arbetar nära patienten med svårläkta sår.
  5. Genom nära vård utveckla arbetsformer och förändra roller, så att teamet nära patienten kan arbeta effektivt samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

I det första delprojektet med användartestning har 34 enheter, varav 15 vårdcentraler, varit involverade. I det andra delprojektet har 16 kommuner och 11 vårdcentraler runt om i Sverige anslutit sig och testat Dermicus Wounds kommunikationsplattform under testperioden. Totalt har 78 patienter och ca 400 bedömningar genomförts genom den fotodokumentationen som används i beslutsstödet.