familj lagar mat i köket

Projekt: Design av digitala tekniker för att stödja energismart beteende i köket

Den här projektet ska designa, utveckla och utvärdera digitala verktyg för att förändra beteenden. Målet är att hjälpa hushåll att ändra energi- och resurskrävande sätt att arbeta i köket.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Jorge Luis Zapico
Övriga projektmedlemmar
Björn Hedin (projektledare), Elina Eriksson, Miriam Börjesson Rivera, Cecilia Katzeff, Jarmo Laaksolahti och Rob Comber, KTH
Deltagande organisationer
KTH, Linnéuniversitetet, Deedster, Consupedia
Finansiär
Energimyndigheten
Tidsplan
Sept 2019–aug 2021
Ämne
Datavetenskap och medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Köket är ett centralt nav för hushållens energi- och resursanvändning. Kylning, matlagning och tvätt står för cirka 50 % av hushållselen. Vidare kräver produktionen av mat en betydande mängd energi, där beräkningar visar att den tredjedel av all mat som blir matavfall står för cirka 2 % av energiförbrukningen.

Detta projekt leds av KTH MID och syftar till att utforma, utveckla och utvärdera digitala verktyg för att förändra beteenden, för att hjälpa hushållen att ändra energi- och resurskrävande sätt att arbeta i köket. Projektet bygger på två stora systematiska forskningsöversikter över digitala beteendeinterventioner rörande mat och energi som vi för närvarande gör. Det kommer främst att fokusera på två tekniker för beteendeförändring som kallas "vanebildning" och "mål och planering", vilka har den största potentialen. Vi kommer att utveckla både fysiska Internet of things-verktyg och rent digitala verktyg.