glasdesign

Projekt: Designhistoria i andra geografier

Med utgångspunkt i svenska Sápmi och Småland prövar forskningsprojektet att skapa alternativ till en traditionell designhistoria genom att påstå att plats har betydelse i formandet och förståelsen av kulturarv.

Fakta om projektet

Projektledare
Christina Zetterlund, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Anna Westman Kuhmunen, Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet och Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Finansiär
Riksantikvarieämbetet
Tidsplan
1 jan 2020–31 dec 2021
Ämne
Design

Mer om projektet

Under andra halvan av 1800-talet växte det vi benämner som designmuseerna fram i västvärldens städer som ett sätt att fostra såväl producenter som konsumenter om kvalitativ formgivning. Här formades fundamenten till de samlingar och arkiv som än idag är väsentliga i förståelsen av designhistoria. I Sverige formulerades denna historia i huvudsak utifrån Stockholm, en plats med utbildningar men framför allt nationella kulturarvsinstitutioner och organisationer.

Formens gestaltning, formgivaren och det producerande företaget sett från ett formgivnings- och ledningsperspektiv kom att dominera denna historieskrivning. Det är dock en historieskrivning som har utmanats under de senaste decennierna i såväl forskning som i samtida designpraktik. Inom ramen för detta projekt söker vi att vidareutveckla denna prövning genom att skriva vad vi kallar designhistoria från andra geografier.

Projektet skapar alternativ till en traditionell designhistoria genom att påstå att platsen har betydelse i formandet och förståelsen av kulturarv. Ett påstående som vi undersöker genom att organisera workshoppar tillsammans med forskare, anställda vid kulturarvsinstitutioner och utövare inom design och hantverk. Dessutom genomförs två fallstudier: i svenska Sápmi respektive Småland. Vi föreslår här en förändrar struktur där ett centrum lokaliserat i de större städerna ersätts av designhistorier som tar sin utgångspunkt i olika platser och bejakar den mångfald av perspektiv och praktiker som är designhistoria i Sverige.