barn som bygger med klossar

Projekt: DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter (DUTTA)

Syftet med projektet DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter (DUTTA) är att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Hanna Palmér
Övriga projektmedlemmar
Professor Camilla Björklund vid Göteborgs universitet (projektledare); förskollärare
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet
Finansiär
Skolforskningsinstitutet
Tidsplan
2019–2023
Ämne
Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Syftet med projektet DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter (DUTTA) är att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse. Projektet genomförs i samarbete med tre förskolor, där 18 toddlare följs systematiskt över tre terminer i lekbaserade samtal och videoobservationer av lek och samspel från förskolepraktiken där barnen deltar.

Projektet finansieras av Skolforskningsinstitutet och genomförs i samarbete mellan förskollärare, professor Camilla Björklund vid Göteborgs universitet och professor Hanna Palmér vid Linnéuniversitetet.

Publikationer