projektmedarbetare

Projekt: Digital acceleration for medium size sustainable cities (DIACCESS)

Syftet med projektet Diaccess är att lösa riktiga samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar och kommunala bolag med näringslivets digitala innovatörer, för att genom verksamhetsnära innovation utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Fredrik Ahlgren
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Jenny Lundberg, Soniya Billore, Jesper Andersson (styrgruppen)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Växjö kommun (projektledare), Wexnet, Vöfab, WeXO genom Castellum, Dizparc, Företagsfabriken, Goda hus
Finansiär
Urban Innovative Actions (UIA; EU)
Tidsplan
1 sept 2019–2022
Ämnen
- Datavetenskap, medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
- Ekonomi (Institutionen för marknadsföring, Ekonomihögskolan)
Webbsida
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/vaxjo

Mer om projektet

Syftet med projektet är att lösa riktiga samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar och kommunala bolag med näringslivets digitala innovatörer för att genom verksamhetsnära innovation utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov.

Redan innan projektet startat finns dessutom identifierade behov. Exempelvis handlar det om utveckling av smarta värmesystem för fastigheter och ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter.

– Tanken är att samarbetet mellan verksamhet och innovatör ska bidra till utveckling av unika spetslösningar som dels löser specifika behov i Växjö, dels ska kunna säljas av innovatören till andra kommuner eller utomlands. Det känns dessutom väldigt bra att vi ganska omgående kan komma igång med arbetet, säger projektutvecklare Bo Hjälmefjord.

Inom projektet kommer också olika workshopar att genomföras, där även kommunens invånare involveras. Genom detta blir samverkan och nyttan kring de digitala produkter som tas fram ännu större – och målbilden är tydlig. Projektet ska bidra till etablering av en gemensam IT-plattform, utveckling av minst tio digitala tjänster baserade på identifierade behov och utmaningar, samt minst sex digitala tjänster baserade på data.

Projektet är treårigt och går under namnet Diaccess, Digital acceleration for medium size sustainable cities. Det startar 1 september 2019 och genomförs av Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, WeXO genom Castellum, Dizparc, Företagsfabriken, Goda hus samt Linnéuniversitetet. Budgeten är på cirka 45 miljoner kronor, varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. Resterande budget består till stor del av tidsresurser från projektets deltagande aktörer.

Medarbetare