lärarstudenter i klass med elever med datorer

Projekt: Digital kompetens i lärarutbildning i de nordiska länderna (Dicomten)

I detta projekt vill forskare från de nordiska länderna pröva olika metoder för att främja utvecklingen av digital kompetens i lärarutbildningen.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Italo Masiello
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Daniel Alvunger, Marcelo Milrad
Deltagande organisationer
Københavns Professionshøjskole, Danmark; Tallinn University, Estland; University of Jyväskylä, Finland; University of Iceland, Island; Universitetet i Stavanger (koordinator), Høgskulen på Vestlandet och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge; Linnéuniversitetet
Finansiärer
NordPlus (Nordiska ministerrådet)
Tidsplan
Sept 2020–aug 2023
Ämnen
– Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)
– Data- och informationsvetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2062245

Mer om projektet

Målet med projektet Digital kompetens i lärarutbildningen i de nordiska länderna (Dicomten) är att etablera ett nytt nordiskt nätverk i ämnet. Detta är ett mycket viktigt, men inte systematiskt behandlat, utvecklingsområde inom högre utbildning i de nordiska länderna. Den avgörande frågan är: hur kan man uppnå målet?

Vårt nätverk betonar vikten av att lära sig genom att göra. Målen med nätverket är:

  • Att främja teori och praktik inom lärarutbildning och dialog över hela Norden i detta utmanande, och även ifrågasatta, ämne inom ramen för digitalisering i skolan.
  • Att bidra till utvecklingen av lärarutbildningsprogram och lärarnas vidareutbildning genom masterprogram.

De åtta partnerna från de sex länderna valdes ut på grund av deras pågående verksamhet med att utveckla professionell digital kompetens bland lärarutbildare och deras studenter och/eller VFU-handledare. Motivationen för alla partner att vara med i nätverket är dess potential att ge ett mervärde till partnernas eget utvecklingsarbete inom lärarutbildning. Vi tillämpar ett omfattande sätt att täcka professionell digital kompetens inom lärarutbildning och använder TPACK-modellen (technological pedagogical content knowledge) och det europeiska ramverket för Digital Competence of Educators (DigCompEdu) som vägledande för våra nätverksaktiviteter och diskussioner.

En viktig nätverksaktivitet kommer att vara planering och implementering av så kallade edtech-pilotprojekt hos lärarstudenter av varje partner. Ett projekt som startar våren 2021 på Linnéuniversitetet är Visuell programmering – från lab till VFU i förskola. Pilotprojekten planeras för tre år, 2020–2023, med målet att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete.

Forskningen i projektet sker inom kunskapsområdet EdTechLnu och forskargruppen CoCoS.

Medarbetare