Dimpah

Projekt: Digital Methods Platform for Arts and Humanities (DiMPAH)

Projektet DiMPAH syftar till att sammanställa, koppla samman och tillgängliggöra nya öppna lärresurser (Open Education Resources, OER) om digitala metoder. Det syftar också till att tillämpa dessa lärresurser i tvärvetenskapliga sammanhang och främja nya kreativa inlärningsupplevelser, genom att använda data från det förflutna till framtida berättelser.

Detta projekt är avslutat.

Fakta om projektet

Projektledare
Koraljka Golub

Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Romain Herault, Pernilla Seversson, Jukka Tyrkkö, Ludvig Papmehl-Dufay, Fredrik Hanell.
Övriga projektmedlemmar vid andra universitet
Marianne Ping Huang (Aarhus University), Tobias Blanke and Giovanni Colavizza (University of Amsterdam), Antoine Doucet and Cécile Chantraine Braillon (University of La Rochelle), Maria Michael and Stella Hadjistassou (University of Cyprus), Olívia Pestana (University of Porto).
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Aarhus University, University of Amsterdam, University of La Rochelle, University of Cyprus och University of Porto.
Associerade partners
The iSchools Organization, DARIAH-EU, Europeana, Amsterdam Time Machine, Time Machine Europe, National Library of France, EU-Conexus European University for Smart Urban Coastal Sustainability.
Finansiär
Erasmus+
Tidsplan
1 sep 2020–31 aug 2023
Ämne
Digital Humanities (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora).

Mer om projektet

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Digital Humanities och iInstitute, och kunskapsmiljön Digital Transformations.

Läs mer på projektets engelska sida. Klicka på English högst upp.

Medarbetare


Marianne Ping Huang, Aarhus University

Tobias Blanke and Giovanni Colavizza, University of Amsterdam

Antoine Doucet and Cécile Chantraine Braillon, University of La Rochelle

Maria Michael and Stella Hadjistassou, University of Cyprus

Olívia Pestana, University of Porto

Logo Erasmus

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.