Bild till projetet Digitala simuleringsövningar för samverkande räddningsaktörer, föreställande en operationsmiljö

Projekt: Digitala simuleringsövningar för samverkande räddningsaktörer

Digitala simuleringsövningar baserade på avancerad inspelning med bland annat 360-graderskamera och drönarteknik med fokus på akuta händelser. Målet är att skapa simuleringar lämpliga för mängdträning med hög pedagogisk kvalitet för räddningsaktörer i hela händelsekedjan.

Fakta om projektet

Projektledare
Martin Olsson & Romain Herault
Övriga projektmedlemmar
Alisa Lincke, Carina Elmqvist, Marcelo Milrad, Anders Svensson, Elin-Sofie Forsgärde, Ola Kronkvist, Linnéuniversitetet; Per Gustavsson, Alvesta kommun; Henrik Andersson, Högskolan Borås
Deltagande organisationer
Linnèuniversitetet, Alvesta kommun, SOS alarm, Värends Räddningstjänst, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs Län, Högskolan Borås
Finansiär
Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kronobergs Län
Tidsplan
2014–
Ämne
Vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Samhällets krisberedskap att hantera händelser och störningar kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Spektrumet av händelser som räddningsaktörer ska kunna hantera är av skiftande och av ständigt föränderlig karaktär.

Att för räddningsaktörer öva viktiga principer, både på skadeplats och genom hela händelsekedjan, stärker systemperspektivet. Det ökar också möjligheten för samtliga räddningsaktörer att förstå sin specifika roll, samt funktionen som en del av en större helhet.

Traditionellt utbildas räddningsaktörerna via övningar inom den egna organisationen, med storskaliga scenarion, vilka är såväl logistiskt utmanande som tids- och kostnadskrävande. Den pedagogiska vinsten står inte alltid i proportion till resursåtgången. Isolerade utbildningsinsatser når sällan längre än den specifika organisationen, vilket gör kunskapsutbytet obefintligt.

Behovet av mängdträning och att snabbt nå ut med dagsaktuella utbildningsinsatser till flera samverkande organisationer är i det sammankopplade komplexa samhället ett måste. Detta ställer krav på förnyelse av utbildning i samverkan med hög pedagogisk kvalitet som ökar konkurrenskraften i utbildningarna.

Inom ramen för DISASTER utvecklas digitala simuleringsövningar med fokus på akuta händelser, såsom trafikolyckor och pågående dödligt våld. De baseras på avancerad filmning med bland annat 360-graderskamera och drönare och följer händelsen ur flera perspektiv där aktiva val, information och kunskapsfrågor integreras för ökad interaktivitet. Förmågan att via digitala simuleringsövningar mängdträna stora skaror samt den enskilda individen i hela händelsekedjan flera gånger främjar både ett livslångt lärande för individen samt tryggar kompetensutvecklingen inom organisationen.

Projektet är en del av

Medarbetare