glada lågstadieelever med dator

Projekt: Samverkan: Digitalisering i skolan

Detta projekt avser utformning, utveckling och användning av olika IKT-verktyg och -metoder för att i förlängningen öka kvaliteten i utbildningssystemet i stort. Det innehåller strategiska insatser i form av forskning och utveckling, kapacitetsbyggande samt kompetensutveckling, inom vilka långsiktiga forskningsprojekt liksom utbildningsinsatser planeras. Inom projektet ska seniora och juniora forskare, doktorander, lärare, studenter, näringsliv och myndigheter involveras.

Fakta om projektet

Projektledare
Italo Masiello
Övriga projektmedlemmar
Medarbetare vid institutionen för datavetenskap och medieteknik
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IST Group AB
Finansiärer
IST Group AB, KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet
Tidsplan
2018–2028
Ämnen
– Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)
– Data- och informationsvetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

förstoringsglas över texten "edtech"

IST Group AB satsar ett antal miljoner kronor och inleder ett tio år långt samarbete med Linnéuniversitetet. KK-stiftelsen bidrar också med medel till det strategiska samarbetet för att etablera ny forskning inom området digitala lärandeprocesser, också kallat edtech.

Edtech på Linnéuniversitetet kommer att kombinera forskning och utveckling inom tvärvetenskapliga områden – främst pedagogik och teknik, men också psykologi och design. I början kommer etableringen att spänna över två fakulteter: fakulteten för samhällsvetenskap och fakulteten för teknik. Det handlar om forskning, utveckling och utbildning över två helt olika ämnesområden som har olika grunder, traditioner och ansatsmetoder. De två områdena har också olika förhållningssätt till vad vetenskaplig evidens innebär och vilka metoder forskarna bör använda för att ta fram den.

Linnéuniversitetet har anställt en professor i edtech, Italo Masiello, som har en tvärvetenskaplig bakgrund för att kunna stå med en fot i vardera området. Han ska bygga upp den tvärvetenskapliga forskningsverksamheten över de två fakulteterna. Ett masterprogram för såväl studenter med en lärarexamen eller pedagogikexamen som studenter med en examen i data/IT/medieteknik planeras och första kursen drar i gång hösttermin 2019. Mastern kommer att ha ett unikt förhållningssätt där elever med olika bakgrunder och kompetenser kommer att lära sig att arbeta tillsammans för att lösa verkliga, skolbaserade utmaningar över traditionella disciplinära gränser.

Därutöver har två doktorander med olika inriktningar anställts, vilka kommer att utgöra kärnan i den nya, transdisciplinära forskargruppen. Dessutom etableras strategiska partnerskap med näringslivet och kommunala aktörer, samt internt på Linnéuniversitetet med andra fakulteter.

Digitalisering i skolan är ett viktigt samhällsuppdrag. I en intervju i Swedish EdTech Industry säger Italo Masiello att "... fältet edtech handlar om en samhällsutveckling där tekniken inte är enda fokus, utan det handlar i stora delar om en förändring i vårt sätt att lära, tänka och göra saker. Allt detta ska vi nu koppla ihop och utforska på Linnéuniversitetet."

Forskningen i projektet sker inom kunskapsområdet EdTechLnu.

Läs mer