person framför en kontrollpanel i industrin

Projekt: Digitalization, automation and decarbonization (Barmetal)

Det europeiska forskningsprojektet Barmetal syftar till att analysera den nuvarande situationen och möjligheterna att stärka kollektiva förhandlingar och samarbete inom metallindustrin i tider av digitalisering, automatisering och dekarbonisering.

Fakta om projektet

Projektnamn
Digitalization, automation and decarbonization: Opportunity for strengthening collective bargaining in the metal sector (Barmetal)
Projektledare vid Linnéuniversitetet
Bengt Larsson
Övriga projektmedlemmar
- Glenn Sjöstrand, Linnéuniversitetet
- Giovanni Dosi (projektledare), Maria Enrica Virgillito, Armanda Cetrullo och Laura Ferrari, SSSA, Italien
- Marta Kahancova, Tibor Mesman, Adam Sumichrast, Pavol Bors och Elena Buzasova, CELSI, Slovakien
- Paulien Osse, Kea G Tijdens, Leontine Bijleveld, Daniela Ceccon, Gabriele Medas och Niels Peuchen, WIF, Nederländerna
- Petr Pavlinek och Monika Martiskova, CUNI, Tjeckien
- Mihail Arandarenko, Galjina Ognjanov och Dragan Aleksic, UBG, Serbien
- Jacek Kucharczyk, Dominik Owczarek, Malgorzata Koziarek, Rafał Załęski och Monika Pelc, IPA, Polen
- Alina Popescu, Irina Elena Ion och Ramona Iulia Dieaconescu, ASE, Rumänien
Deltagande organisationer
- Linnéuniversitetet
- Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna (SSSA; ledare för konsortiet), Pisa, Italien
- The Central European Labour Studies Institute (CELSI), Bratislava, Slovakien
- The Wageindicator Foundation (WIF), Amsterdam, Nederländerna
- Academia de Studii Economice din Bucuresti (Bucharest University of Economic Studies; ASE), Bukarest, Rumänien
- Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Institute for Public Affairs; IPA), Warszawa, Polen
- Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Beogradu (Faculty of Economics of the University of Belgrade; UBG), Belgrad, Serbien
- Univerzita Karlova (Charles University, Faculty of Science; CUNI), Prag, Tjeckien
Finansiär
Europeiska Kommissionen
Tidsplan
1 okt 2022–1 okt 2024
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det europeiska forskningsprojektet Digitalization, automation and decarbonization: Opportunity for strengthening collective bargaining in the metal sector (Barmetal) syftar till att analysera den nuvarande situationen och möjligheterna att stärka kollektiva förhandlingar och samarbete inom metallindustrin i tider av digitalisering, automatisering och dekarbonisering.

Projektet följer upp existerande evidens för att covid-19-pandemin påskyndat teknikspridning och digital omvandling inom metall-, ingenjörs- och teknikbaserade industrier och arbetsplatser. Detta ökar behovet för arbetsmarknadens parter att hitta gemensamma tillvägagångssätt för att hantera en snabb och hållbar digital omvandling. De europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna Ceemet och IndustriAll Europe har publicerat en gemensam bild av digitaliseringens utmaningar och möjligheter för arbetare och arbetsgivare inom metallindustrin.

Barmetal-projektet studerar närmare dessa utmaningar och prioriteringar identifierade i social dialog på EU-nivå genom att analysera både förhandlingsprocesser och resultat (bestämmelser i kollektivavtal och överenskommelser) i elva EU-medlemsstater och ett kandidatland (CZ, DE, DK, FR, HU, IT, NL, PL, RO, RS, SK, SE). Projektet utforskar hur utmaningarna rörande arbetsförhållanden – såsom intensifiering av arbete, yrkesutbildning och förändrade krav på arbetstagares kompetens i metallbearbetande företag över hela EU – skapar möjligheter att stärka kollektiva förhandlingar på arbetsplats- och branschnivå.

Projektet prioriterar ömsesidigt utbyte och lärandeverktyg mellan arbetsmarknadens parter i de medlemsländer som redan har en välutvecklad kollektivförhandling, samt i länder där förhandlingarna behöver förbättras och stärkas. Barmetal tillhandahåller således expertis för att stärka arbetsmarknadsrelationer och etablerar omfattande interaktion och samarbete mellan forskningspartners och arbetsmarknadens parter.

Det svenska projektpartnerteamet – bestående av professor Bengt Larsson och lektor Glenn Sjöstrand på institutionen för samhällsstudier vid Linnéuniversitetet – kommer att genomföra fallstudierna i Danmark och Sverige.

 

Medarbetare