drönare i skog

Projekt: Drönarmätning för den intelligenta skogen

Projektet ska ta fram ett system för insamling av skoglig information med drönare som flyger i skogen under trädkronorna. Baserat på videoinspelning beräknas värdefull skogsdata som skapar ökade värden för såväl skogsägaren som skogsindustri och samhälle. Metoden registrerar parametrar och detaljer på och kring träd som inte är möjliga att detektera med dagens fjärranalysmetoder.

Projektet är avslutat 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Johan Bergh
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Katam Technologies AB, Lunds universitet, Södra Cell AB, Skogsstyrelsen, Ture Johansson Trävaru AB
Finansiärer
Vinnova, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Tidsplan
2018–2019
Ämnen
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
www.katam.se

Mer om projektet

Projektet kommer använda Katam Technologies befintliga AI-baserade bildbehandlingsmetod, där man idag till fots videofilmar mindre skogsytor. Genom att skala upp metoden med drönarburen mätning, genereras 3D-modeller av hela skogsbestånd. 3D-modellen samkörs därefter med data från fjärranalys eller insamlad data från drönare som flyger ovanför trädkronorna. Med den kombinerade datan kan mycket detaljerade 3D-modeller genereras för hela skogsbestånd, där varje individuellt träd är registrerat, uppmätt och kvalitetssatt.

Tekniken kan realiseras med standardoptik på drönaren, utan krav på dyr extrautrustning såsom LiDAR etc.

Den föreslagna produkten eller tjänsten har god förankring hos deltagande behovsägare, med en fördelning över näringsliv, myndigheter och akademi som alla representerar olika sorters behov. Som utvecklande part har Katam, baserat på sin nydanande skogsmätteknik och med stöd av spetskompetens från Lunds Tekniska Högskola, goda möjligheter att realisera projektets vision om "Den intelligenta skogen".

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.