linnea

Projekt: Educating for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education (Eduhealth)

Projektets främsta mål var att bidra till EU:s strategi för att främja fysisk aktivitet och hälsa för alla medborgare.

Detta projekt är avslutat.

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Högskolan i Hedmark i Norge och University of Auckland, Nya Zeeland.

Läs mer om projektet på vår engelska sida