5G network wireless systems and internet of things, Smart city and communication network with Modern city model on smartphone in hand, Connect global wireless devices.

Projekt: Edutain

Projektet Edutain syftar till att införliva framväxande teknologier som Augmented Reality (AR) i skolor för att uppnå en hållbar inlärningsupplevelse. Detta projekt kommer också att göra det möjligt för forskare från de inblandade länderna (Sverige och Palestina) att samarbeta i olika aspekter som kommer att vara relaterade till AR i utbildning i Palestina. Dessutom avser vi generera en hållbar kunskapsbank med detta projekt, för att möta de utmaningar som krävs för att förbättra utbildningssystemet inom ramen för Agenda 2030 för såväl Sverige som Palestina.

Fakta om projektet

Projektets hela titel
Edutain - Augmented reality for a sustainable learning experience
Projektledare
Fisnik Dalipi
Övriga projektmedlemmar
Sadaf Salavati, Arianit Kurti, Mexhid Ferati
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Arab American University of Palestine (AAUP)
Finansiär
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning)
Tidsplan
Feb 2022 - Feb 2023
Forskningsämne
Informatik (institutionen för informatik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Interaction Design Research Group
Kunskapsmiljö Linné:
Digitala transformationer

Mer om projektet

I takt med att Covid-19-epidemin skapade nya krav inom utbildningen, har användningen av olika framväxande teknologier och material fått större betydelse för utbildningens hållbarhet. Dessa scenarier har å ena sidan påskyndat takten i den digitala transformationen, men å andra sidan också skapat nya pedagogiska utmaningar för intressenterna inom utbildningsområdet eftersom offentliga utbildningssystem inte kunde leverera digital utbildning online på lika villkor.

I denna riktning har Palestinas utbildningssystem också påverkats avsevärt. Följaktligen betraktas utvecklingen av innovativa pedagogiska verktyg som är kompatibla med social distansering som en grundläggande strategi eftersom tusentals studenter var föremål för låsningar. Med detta projekt avser vi att initiera ett samarbete mellan institutioner och flera intressenter för att identifiera behov, barriärer och möjligheter som kan bidra till att öka det effektiva utnyttjandet av framväxande teknologier i palestinska gymnasieskolor. Vi planerar att uppnå detta genom att lära oss om pedagogiska och interaktionsdesignutmaningar för att skapa engagerande informella lärupplevelser, med särskilt fokus på att använda AR-teknik (Augmented Reality) och utforska hur man skapar en hållbar lärupplevelse.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group, i Linnaeus University Systems Community (LNU-STC) samt en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné: Digitala Transformationer