Foto: Fältstudie i båt i Östersjön Fotograf: Laura Seidel

Projekt: Effekter av klimatförändringar i en Östersjövik som har värmts upp under 50 år

Idag saknas kunskap om vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kommer att få för
Östersjöns ekosystem och akvatiska miljöer globalt. Projektets syfte är att studera samhällen av bakterier och plankton i vikar som värmts upp över lång tid för att förstå hur klimatförändringen kommer påverka Östersjön.

Fakta om projektet

Projektnamn
Effekter av klimatförändringar i en Östersjövik som har värmts upp under 50 år
Projektledare
Mark Dopson
Övriga projektmedlemmar
Laura Seidel, Anders Forsman, Samuel Hylander, Marcelo Ketzer, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Formas
Tidsplan
2017-04-01 till 2023-12-31
Ämnen
Mikrobiologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Idag saknas kunskap om vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kommer att få för Östersjöns ekosystem och akvatiska miljöer globalt. Kommer förändringarna bli så omfattande att de blir permanenta, ett ekosystem som inte kan återgå till det vi anser normalt? Det här är ett unikt projekt som studerar ekologiska och evolutionära aspekter av klimatförändringen i Östersjöns kustvatten. Projektets syfte är att studera samhällen av bakterier och plankton i vikar som värmts upp över lång tid för att förstå hur klimatförändringen kommer påverka Östersjön. Genom att studera en mångfald av organismer, kombinera nya metoder och kunskap från flera forskningsområden kan projektet leverera ny kunskap och beskriva ett realistiskt scenario för Östersjöns framtida utveckling.

  • Hur påverkas artsammansättningen av organismer och enskilda arters förmåga att anpassa sig vid stigande temperaturer?
  • Hur påverkar 50 år av uppvärmning biokemiska processer och utsläpp av växthusgaser?
  • Kommer förändringarna att vara permanenta eller återgår de till ursprungsläget om temperaturen sjunker igen?

Vi kommer att studera mönster och processer i vikar som under 50 år värmts upp av kylvatten från kärnreaktorer och jämföra med opåverkade vikar. Långtidsobservationer och fältexperiment där sediment värms upp lokalt kommer att följas upp med laboratorieexperiment. Både kemiska och biologiska processer i bottensedimentet och den fria vattenmassan kommer att studeras, så som utsläpp av växthusgaser och nedbrytningsprocesser med bakterier.

Den globala uppvärmningen förväntas påverka arters utbredning och mångfald, ekosystemets produktivitet och samspelet mellan biologiska och fysiska faktorer. Som för andra akvatiska miljöer vet vi mycket lite om hur klimatförändringen kommer att påverka Östersjön, men det här projektet har genom sin unika design förutsättningar att generera ny kunskap och ta fram realistiska scenarion för Östersjöns framtid men också bidra till generell kunskap om hur klimatförändringen påverkar akvatiska miljöer i allmänhet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Systembiologi av mikroorganismer, Födovävsekologi och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems.