Bild på samarbete inom eHälsa

Projekt eHealth Arena – resultat av de tre första åren

eHealth Arena har avslutat sina tre första år och kommer nu fortsatt att vara en långsiktig satsning inom Kalmar län att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

De första tre åren drevs eHealth Arena i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. Nu i den långsiktiga satsningen kommer Region Kalmar län att driva verksamheten men fysiskt sitta på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Inom Linnéuniversitetet har arbetet under 2019-2022 utgått från eHälsoinstitutet med en projektgrupp bestående av ett multidisciplinärt team från flera fakulteter.

Ta del av allt material som sammanfattar arbetet från de tre första åren med eHealth Arena på ehealtharena.se

Nyheter

Mer om projektet

eHealth Arena – ett livsviktigt uppdrag

Ambitionen är att eHealth Arena ska utvecklas till ett kunskapscenter och ett kluster inom e-hälsa, där aktörerna möts för att utbyta kunskap och idéer, och utveckla behovsdrivna tjänster, metoder och produkter. Detta skall skapa tillväxt inom e-hälsa och välfärdsteknik och skapa nytta för såväl allmänhet som användare inom vård och omsorg. 

Fakta om eHealth Arena

eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län. Arenan drivs under de tre första åren i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart.

Under de inledande tre åren satsas sammanlagt 21,2 miljoner kronor, varav Region Kalmar län finansierar 30 procent. Som samverkanspart finansierar Linnéuniversitet 20 procent och resterande 50 procent finansieras av EU-anslag som Tillväxtverket fördelar.

Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen eHälsoinstitutet.

Läs mer om projektet på ehealtharena.se

Prenumerera på eHealth Arenas månatliga nyhetsbrev och få uppdateringar om arbetet på arenan och de aktiviteter som anordnas här.

LyssnaEn Livsviktig Podd, eHealth Arenas podd med fokus på e-hälsa och digitalisering.

Fakta om projektet

Koordinator vid Linnéuniversitetet
Anna-Lena Nilsson, Projektledare, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Övriga projektmedlemmar
Evalill Nilsson, Verksamhetsledare, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Md Shafiqur Rahman Jabin, Postdoktor, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet 
Patrick Bergman, Lektor, eHälsoinstitutet Linnéuniversitetet 
Tora Hammar, Lektor, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Päivi Jokela, Docent, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet
Stefan Lagrosen, Professor, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet
Dino Viscovi, Lektor, Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet
Sandra Hedberg, Fakultetssamordnare, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet 
Clara Axelsson, Projektledare, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Suzanne Petersson, Legitimerad psykolog och psykoterapeut, Fil Dr, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet 
Fia Mårdfeldt (projektledare), Kalmar Science Park
Maria Eifrém, Kalmar Science Park

Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kalmar län, Kalmar Science Park

Finansiär
Tillväxtverket (50 %), Region Kalmar län (30 %), Linnéuniversitet (20 %)

Tidsplan

2019–2022

Ämne
Hälsovetenskap (Institutionen för medicin och optometri, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Webbplats
ehealtharena.se

Nyhetsbrev
ehealtharena.se/nyhetsbrev

Podd
ehealtharena.se/en-livsviktig-podd/

Medarbetare