Bild på samarbete inom eHälsa

eHealth Arena

Projektet eHealth Arena har avslutat sin projekttid och Region Kalmar län genomför nu en långsiktig satsning med målet att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Visionen är att bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Under 2019-2022 drevs eHealth Arena i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. Inom Linnéuniversitetet utgick arbetet från eHälsoinstitutet med en projektgrupp bestående av ett multidisciplinärt team från flera fakulteter. I den långsiktiga satsningen kommer Region Kalmar län att driva verksamheten men fysiskt sitta på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer om eHealth Arena på hemsidan ehealtharena.se