läkekonst gudinna ilustration

Projekt: Eir – Internetbaserad stresshantering för vård och omsorgspersonal

Den här studien syftar till att undersöka om två likvärdiga stresshanteringskurser kan minska den arbetsrelaterade stressen och öka livskvalité och självomsorg hos sjukvårdspersonal.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Bratt
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Projektkoordinator, Maude Johansson, Linnéuniversitetet Biträdande projektledare Viktor Kaldo, Linnéuniversitetet Cecilia Fagerström, Region Kalmar Carina Elmqvist, Region Kronoberg Marie Rusner, Södra Älvsborgs Sjukhus, Region Västra Götaland
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Västra Götaland
Finansiär
Linnéuniversitetet och Crafoordska stiftelsen
Tidsplan
1 januari 2021-1 januari 2026
Ämnen
Klinisk psykologi (institutionen för psykologi, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Vård- och omsorgspersonal har högre risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar jämfört med andra yrkesgrupper och det finns få förebyggande insatser för att förhindra långvarig sjukskrivning. Linnéuniversitetet vill pröva två olika internet-baserade stresshanteringskurser riktade till vård- och omsorgspersonalpersonal, som båda förväntas ha samma effekt på arbetsrelaterad stress. Vi vänder oss till dig som arbetar inom vård- och omsorg, som är kliniskt verksam hel- eller deltid, och som upplever att du har en stressad arbetssituation och vill ha hjälp med hur du kan hantera stressen. Vi rekryterar deltagare till studien via arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn i Sverige, via sociala medier, fackförbund och intresseorganisationer för vård- och omsorgspersonal.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta forskningsassistent Ida Olsson, ida.olsson.extern@lnu.se, Telefon: 0705-185734

 

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Avdelningen för klinisk psykologi.

Illustration: Ella Bratt.