Computer, information, IMS projekt

Projekt: En modell för normkritisk och inkluderande multimodal kommunikation för mottagare med utländskt modersmål

I detta projekt arbetar vi med att utveckla och testa en normkreativ metod för att göra kommunal information begriplig och tillgänglig för personer som har ett utländskt modersmål och behärskar det svenska språket dåligt.

Fakta om projektet

Projektkoordinator
Funka
Deltagande organisationer
Funka, Botkyrka kommun, Linnéuniversitetet
Finansiär
Vinnova
Ämne
Fakulteten för konst och humaniora, Institutionen för medier och journalistik/ och Fakulteten för teknik, Institutionen för fysik och elektroteknik, Yrkeskunnande och teknologi, Linnaeus University
Akademisk expert och kontakt vid Linnéuniversitetet
Annelie Ekelin

Mer om projektet

Projektet är ett samverkansprojekt som involverar Funka, Botkyrka kommun och Linnéuniversitetet, och är en del av forskningen vid Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS). Finansiär är Vinnova.

Läs mer om projektet på dess engelska sida.