allmän projektbild

Projekt: En studie om hur barnets bästa och det goda föräldraskapet konstrueras i socialtjänstens vårdnadsutredningar och tingsrättsdomar

Projektmedlemmar
Lotta Agevall Gross, Linnéuniversitetet, Annika Rejmer, Lunds universitet
Finansiär
Forte
Tidsplan
2015–2017
Ämne
Socialt arbete, rättssociologi (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)