Fartyg med invandrade passagerare anländer till New York. Sent 1800-tal.

Projekt: Ensam kvinna till Amerika tur och retur

Projektet lyfter fram ensamstående kvinnors erfarenheter av att emigrera till USA och sedan återvända till Sverige i början av 1900-talet. Studien utgår från intervjuer med kvinnliga migranter som spelades in 1977-1980.

Fakta om projektet

Projektledare
Marie Bennedahl
Deltagande organisationer
Linnéunivesitetet, Växjö kommun, Svenska Emigrantinsitutet
Finansiär
Växjö kommun, Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 juni-30 november 2021
Ämne
Historia (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

1,3 miljoner människor emigrerade från Sverige till USA mellan 1830 och 1930 och ungefär 200 000 av dem återvände till Sverige. Omkring hälften av emigranterna vad kvinnor och under den senare delen av emigrationsperioden var de flesta av dem unga och ensamstående.

Migrationsforskningen visar att emigranterna ofta flyttade med förhoppningen att en dag kunna återvända till Sverige med de pengar de tjänat ihop i USA. Forskningen har framför allt kretsat kring män och manliga migranters mål, erfarenheter och konsekvenser för samhället.

Det här projektet skiftar fokus och belyser istället kvinnors migrationserfarenheter, både av att emigrera till USA och återvända till Sverige. Studien bygger på intervjuer med kvinnliga migranter som spelades in av Svenska Emigrantinstitutet mellan 1977 och 1980. Kvinnorna emigrerade i början av 1900-talet och vissa av dem återvände inte förrän 50 år senare. Det som står i centrum för projektet är de kvalitativa om känslomässiga aspekterna av migrationsprocessen.

Under den period då kvinnorna emigrerade tog den kvinnliga emancipationen fart och synen på kvinnors plats i offentligheten och på arbetsmarknaden förändrades. Det här påverkade dem och oavsett om de var medvetna om det eller inte bidrog de till utvecklingen. I intervjuerna analyseras känslor kopplade till gemenskap, tillhörighet och identitet, vilket visar hur emigrationen och den kvinnliga frigörelsen påverkar varandra. Till exempel kan kvinnors karriär beskrivas som något positivt i relation till andra kvinnliga migranter, men som något problematiskt i relation till familjen i Sverige.

Syftet med projektet är att synliggöra två aspekter av den svenska migrationen till och från USA: återvändande migranter och ensamstående kvinnors migrationserfarenheter.

----------

Projektet är en del av forskningen i:
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Forskningsklustret för koloniala förbindelser och jämförelser