Bondgård med solpaneler på taken och kossor som betar utanför.

Projekt: Entreprenörskap för hållbara energisystem i lantbruket

Projektets mål är att stärka lantbrukets verksamhet och affärsmodell genom en övergång till cirkulär ekonomi där förnybara resurser tillvaratas på ett hållbart sätt. Detta med fokus på nya affärsmodeller och verktyg för hållbara energisystem där biogas, solpaneler, vindkraft och energilagring bidrar till omställningen.

Fakta om projektet

Projektledare
Ulrika Welander, David Stigsson
Övriga projektmedlemmar
David Stigson, Joacim Rosenlund
Deltagande organisationer
Ett nätverk av lantbruk i Småland, Linnéuniversitetet
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sept 2022 - 1 sept 2025
Ämne
Hållbar byggd miljö (institutionen för byggd miljö och energiteknik, fakulteten för teknik, institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Kunskapsmiljö
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

På global nivå visar konsekvenserna av pandemin, klimatförändringarna och energikrisen på sårbarheten i samhället och vikten av en hållbar självförsörjning. Det finns en stor potential i Småland och på Öland för lantbrukarna att utveckla sin energiproduktion hållbart på gårdsnivå. Lantbruken har t.ex. konstant tillgång till biomassa som kan användas för biogasproduktion och stora tak som kan användas för solcellsinstallationer.

Projektet handlar om att utvärdera och optimera förutsättningarna för lantbruket i omställningen till grön energi. Grunden är att lantbruket skall få ett energisystem som anpassas efter gårdens verksamhet och andra specifika förutsättningar. Projektet knyter samman entreprenörskap och teknik. Genom att engagera deltagare i cirkulär affärsmodellering får vi mer kunskap om lantbrukens egna behov och förutsättningar samtidigt som deltagarna utvecklar sin entreprenöriella förmåga. Genom affärsmodellering och cirkulära indikatorer kan vi hitta rätt ingångar för den tekniska forskningen och därmed stödja övergången till en mer hållbar energiförsörjning.

Den tekniska forskningen fokuseras på biogasproduktion, solceller, vindenergi och energilagring. Energilagring gör att lantbruken får en säkrare energiförsörjning vilket är mycket värdefullt då de ofta ligger långt ut på osäkra nät. Dessutom kan toppar i extern elförbrukning kapas vilket potentiellt kan ge billigare el-abonnemang samtidigt som det underlättar för nätägare. Lantbruk med djuruppfödning har dessutom ett lagkrav på sig att ha en extra energikälla. Kunskapen i projektet och verktygen för cirkulär affärsmodellering kommer spridas för att nå flera lantbruk i Sverige. I projektet samverkar Linnéuniversitetet med flera lantbrukare samt mindre företag kopplade till lantbruk, energi och miljö.

Projektet kommer att ingå i Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Medarbetare