tecknad bild på patient som skakar hand med en doktor inuti en mobil med diverse utrustning inkopplad

Projekt: Erfarenheter av digital anamnesupptagning

Syftet med projektet är att undersöka hur införandet av digital anamnesupptagning och e-triage påverkar kvaliteten i vårdmötet.

Fakta om projektet

Projektledare
Pär Eriksson
Övriga projektmedlemmar
Stefan Lagrosen, Tora Hammar, Evalill Nilsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Region Kalmar län och Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications
Tidsplan
1 sept 2019–dec 2023
Ämne
Hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Bakgrund

Införandet av digitala vårdtjänster som riktar sig till patienter går snabbt. Behovet av att kunna kommunicera med vården via enkla och användarvänliga gränssnitt närsomhelst på dygnet förväntas öka och närma sig utvecklingen inom andra tjänster och samhällsfunktioner. Utvecklingen drivs i hög grad av privata vårdföretag, men stora investeringar görs nu också av regionerna. Eftersom fältet är brett och omfattar en mängd olika tjänster och tekniska lösningar har erfarenheterna hittills varit svåra att fånga och utvärdera.

Syfte och mål

Forskningsfrågan i den här studien handlar i bred bemärkelse om hur digitaliseringen inom primärvården kan bidra till att nå målen i hälso- och sjukvårdslagen, och mer specifikt om att undersöka omfattningen och erfarenheterna av införandet av digital anamnesupptagning och e-triage i primärvården. Det vetenskapliga syftet är att undersöka på vilket sätt införandet av digital anamnesupptagning och e-triage påverkar kvaliteten i vårdmötet.

Forskningsprojektet är uppdelat i två delstudier.

  • Delstudie 1: Erfarenheter av digital anamnesupptagning ur ett professionsperspektiv
  • Delstudie 2: Erfarenheter av digital anamnesupptagning ur ett patientperspektiv

Projektet är en del av forskningen vid eHälsoinstitutet.

Medarbetare