Kopparstick med blomma

Projekt: Erkännande, inkludering och religiös skillnad: förhandlingar kring religion i det sekulariserade utbildningssystemet

Projektet behandlar förhandlingar av religion, religiös identitet och religionsfrihet inom icke-konfessionell och nominellt sekulära utbildningssystemet i Sverige. Det utgår från religiösa gymnasieungdomars berättelser kring sina erfarenheter av mötet mellan vardagsreligiositet, religiös identitet och skolkultur.

Om projektet

Projektledare
Åsa Trulsson
Tidplan
2018–2020
Ämne
Kultursociologi

Mer om projektet

Religion, religiösa begär och motiv är ett återkommande tema i den offentliga debatten om integration och mångkulturalism i Sverige. Ofta har kontroverserna rört mötet mellan religion och utbildning, vilket kan exemplifieras i diskussioner kring religiöst motiverad klädedräkt, konfessionella skolors vara eller icke-vara, skolor eventuella ansvar i förhållande till radikaliseringsprocesser och så vidare. Det är således relevant att fundera över de filosofiska och värdemässiga spänningar som uppstår i förhållande till religion inom utbildningssystemet i sekulariserade liberala demokratier. Tidigare forskning pekar också mot att religionsförståelse kan vara centralt religionsförståelse kan vara centralt i att skapa gränser för vem som ingår i skolans värdegemenskap och vem som står utanför, vilket också reser frågor i hur religiös motivation, begär och identiteter förhandlas och disciplineras inom skolans kontext.