Antarktis

Projekt: Expedition som utforskar de okända små fotosyntetiserande organismerna i Arktiska havet

Pikoväxtplankton är mycket små fotosyntetiserande organismer som formar basen i den marina näringskedjan i Arktis. Detta projekt utforskar de faktorer som kontrollerar förekomsten av olika pikoväxtplankton och hur de påverkas av de snabba klimatförändringarna som sker i Arktis.

Fakta om projektet

Projektledare
Hanna Farnelid
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Elin Lindehoff, Christien Laber, Linnéuniversitetet, Lisa Winberg von Friesen, University of Copenhagen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Crafoordska Stiftelsen, Polarforskningssekretariatet
Tidsplan
2020-2022
Ämnen
Biologi, ekologi och miljövetenskap (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA)
Spetsforskningsmiljö: Linnaeus University Centre
Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS)
Kunskapsmiljö
Kunskapsmiljö Linné: Vatten
Webbplats
Arktisexpedition - Synoptic Arctic Survey-SAS Oden 2021

Mer om projektet

De minsta fotosyntetiserande organismerna (pikoväxtplankton, <2 μm i diameter) utgör en betydande del av biomassan i Arktiska havet och bildar därmed basen för den marina födoväven. Små eukaryota alger tros dominera växtplanktonsamhällen i Arktis. Dock kan ökad temperatur och stratifiering av havsvatten, till följd av klimat- och miljöförändringar, medföra gynnsamma förhållanden för cyanobakterien Synechococcus som är vanligt förekommande i världshaven. Därmed kan väsentliga förändringar i artsammansättningen bland dessa organismer komma att ske, vilket medför stora konsekvenser för ekosystemet. Trots detta är kunskapsluckorna stora, inte minst i de centrala delarna av Arktis som fram till nyligen varit täckta av flerårig havsis. I detta projekt kommer provtagning att ske under expeditionen Synoptic Arctic Survey (SAS) ombord på isbrytaren Oden. SAS-initiativet utgör en ämnesöverskridande storsatsning med omfattande samarbeten över nationsgränser för att kartlägga ekosystemet i Arktiska havet. Detta projekt är ett unikt tillfälle att öka

kunskapen om pikoväxtplankton i hittills nästintill outforskade vatten. Projektet kommer att ge information om artsammansättning, utbredning samt en förståelse av fysiologiska och metaboliska egenskaper hos dessa betydelsefulla organismer. Projektet kommer också att utforska de faktorer som kontrollerar förekomsten av olika pikoväxtplankton. Denna kunskap är av stor vikt för att förstå konsekvenserna av de snabba förändringar som sker i Arktis.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS).