Forskningsprojekt

Projekt: Experimentellt kulturarv och entreprenörskap

Forskningsprojektet "Experimentellt kulturarv och entreprenörskap" utforskar och analyserar det kulturella entreprenörskapets roll och utveckling i mötet mellan vetenskap och konst på Öland.

Experimentellt kulturarv och entreprenörskap är ett projekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse: experimentelltkulturarv.se/kulturarv-och-entreprenorskap

Hans Lundberg och Bodil Petersson utforskar och analyserar det kulturella entreprenörskapets roll och utveckling i mötet mellan vetenskap och konst på Öländska tillsammans med projektgruppen med konstnärer och ytterligare några forskare.

Hans Lundberg ska därtill, tillsammans med Bodil Petersson och Katarina Ellborg, samt studenter från Linnéuniversitetet, arbeta med nya förhållningssätt till kulturarv och konst inom ramen för kursen "Kulturarv och entreprenörskap".

Hans Lundberg tittar specifikt på metodutvecklingsfrågor i de här skärningspunkterna, till exempel jämförelse mellan entreprenörskap som metod och skissen som metod. Resultaten kommer publiceras i en större bok (Nordic Academic Press) samt forskningsartiklar i företrädelsevis culture heritage journals.

Kunskapsplattform

Forskningsprojektet "Experimentellt kulturarv och entreprenörskap" ingår i kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring.