collage med huvud och figurer med symboler för kommunikation

Projekt: Extending design thinking with emerging digital technologies (Exten.D.T.2)

Kärnan i detta projekt är antagandet att designtänkande i kombination med framväxande teknologier som artificiell intelligens, förstärkt verklighet och pedagogisk robotik skapar nya och innovativa sätt att möta utmaningarna och möjligheterna för lärande och utbildning i de digitala transformationernas tidsålder – från nuvarande till framtida praxis.

Fakta om projektet

Projektledare
Marcelo Milrad
Övriga projektmedlemmar
Fisnik Dalipi, Alisa Lincke, Ahmed Taiye Mohammed, Katrin Lindwall, Shamim Patel och Johanna Velander, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; National and Kapodistrian University of Athens, Grekland; Ghent University, Belgien; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge; Trinity College Dublin, University of Dublin, Irland; Simple (småföretag), Grekland; The Open University, England; University College London, England
Finansiär
EU (the European Research Executive Agency via programmet Horizon Europe)
Tidsplan
1 sept 2022–31 aug 2025
Ämnen
Medieteknik, data- och informationsvetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Läs mer om innehållet i projektet på dess engelska sida.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS) och Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Medarbetare