allmän projektbild

Projekt: Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS)

Det övergripande målet för projektet är att skapa möjligheter för utbyte av kunskap och överföring av goda tillämpningar från FoU-sektorn till utövare inom marinbioteknik, marin-/kuststurism samt studenter som söker utbildning inom ett visst område. Vi kommer att skapa en omfattande kurs i marinbioteknik som är gratis för alla med en internetuppkoppling och en vilja att lära sig mer.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Catherine Legrand
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Elisabeth Carlsson
Styrgrupp
Dalia Baziukė, Klaipeda University, Litauen (huvudpartner)
Ilona Rupšienė, Lithuania Business University of Applied Sciences, Litauen (projektpartner)
Catherine Legrand, Linnéuniversitetet (projektpartner)
Hanna Mazur-Marzec, University of Gdansk, Polen (projektpartner)
Bent Holtzmann, Roskilde Business College, Danmark (projektpartner)
Deltagande organisationer
Klaipeda University, Litauen; Lithuania Business University of Applied Sciences, Litauen; University of Gdansk, Polen; Roskilde Business College, Danmark
Finansiärer
Interreg South Baltic, Europeiska Unionen, European Regional Development Fund, Centrum Projektów Europejskich
Tidsplan
2017-2019
Ämne
Akvatisk ekologi (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer.

För mer information om projektet, se dess engelska sida.

Onlinekurser i marinteknologi

Välkommen att anmäla dig till våra öppna onlinekurser!
Kurserna vänder sig till dig som är student, lärare, forskare eller är intresserad av att ta en öppen onlinekurs i marinbioteknologi. Vi erbjuder kurser inom bland annat Blue-based solutions, Marine natural products, Sustainable blue economy mm. Kurserna är online, på engelska och du studerar dem i din egen takt. Efter att du klarat av en kurs, får du ett certifikat.

Mer information och anmälan: www.focusproject.eliademy.com

Kontaktperson: elisabeth.ec.carlsson@lnu.se

 

Onlinekurser i kustnära turism

Välkommen att anmäla dig till våra öppna onlinekurser!
Kurserna vänder sig till dig som är student, lärare, forskare eller är intresserad av att ta en öppen onlinekurs i kustnära turism. Vi erbjuderkurser inom bland annat Hospitality, Sustainable Tourism Development, Innovation Leadership in Tourism Sector Organization mm. Kurserna är online, på engelska och du studerar dem i din egen takt. Efter att du klarat av en kurs, får du ett certifikat.

Mer information och anmälan: www.focusproject.eliademy.com

Kontaktperson: elisabeth.ec.carlsson@lnu.se

Medarbetare