flickor firar efter ett mål

Projekt: Flickor är inte små pojkar

Detta projekt handlar om att förbättra flickors psykiska, fysiska och sociala hälsa, samt att förlänga deras deltagande i organiserad idrott. Detta ska ske genom att öka flickornas och deras föräldrars och tränares kunskap om de olika biologiska, psykologiska och sociala utmaningar som flickor ofta möter under puberteten och i tonåren när de deltar i organiserad idrott.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Melin
Övriga projektmedlemmar
Sofia Ryman Augustsson, Daniel Bjärsholm, Jørgen Kjær, Mariah Larsson, Susanne Linnér och Felicia Radovan Linnéuniversitetet; Ådne Ausland, Aron Gauti Laxdal, Bård Erland Solstad och Monica Klungland Torstveit Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge; Anna Lena Aronsson, RF SISU Småland; Patrik Karlsson, RF SISU Skåne
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge; RF SISU Småland och RF SISU Skåne
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2025
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet Flickor är inte små pojkar handlar om att förbättra flickors psykiska, fysiska och sociala hälsa, samt förlänga deras deltagande i organiserad idrott. Detta genom att öka flickornas och deras föräldrars och tränares kunskap om de olika biologiska, psykologiska och sociala utmaningar som flickor ofta möter under puberteten och i tonåren när de deltar i organiserad idrott.

I projektet utvecklas 12 filmer med specifika teman om flickors särskilda utmaningar. Filmerna, som först och främst riktar sig till flickor men även till deras tränare och föräldrar, kommer genom en intervention att testas och utvecklas vidare.

Antalet idrottande kvinnor ökar. Bland tonårsflickor ökar tyvärr även förekomsten av psykisk ohälsa. Den psykosociala stress som en ohälsosam idrottsmiljö medför kan öka risken för depression, ångest och ätstörningar. I puberteten står flickor inför särskilda utmaningar när det gäller att acceptera de kroppsliga förändringar som sker såsom ökad vikt och fettmassa – detta samtidigt som pojkar får betydande ökad muskeltillväxt och styrka. Ett ökat samhälleligt fokus på kroppen bidrar också till att ohälsosamma normer får fäste bland ungdomar, i synnerhet hos flickor.

Dessa kroppsnormer i kombination med tävlingsidrottsliga förväntningar är konfliktfyllda. För att flickors psykiska hälsa ska stärkas genom träning behövs en idrottsmiljö som tar hänsyn till deras psykologiska, biologiska och sociala villkor. Idrottsmiljön har potential att motverka att ohälsosamma normer sprids.

Flickor är inte små pojkar är en del av forskningen i forskningssamarbetet Female Inclusion & Development in Exercise and Sports; Athlete Development Program (FIDES ADP), forskargruppen Hållbar idrott och prestation (HIP) och Kunskapsmiljö Linné Hållbar hälsa.

Medarbetare