skiktlimmad stol

Projekt: Flexibel automation vid tillverkning av skiktlimmade träprodukter

I detta projekt studerar vi utmaningar vid automation i möbelindustrin. Trämöbelindustrin har ett stort behov av att utvecklas för att vara konkurrenskraftig. Ökad automation kan vara en del av lösningen för att lyckas.

Projektet avslutades i januari 2018.

Fakta om projektet

Projektledare
Jimmy Johansson
Övriga projektmedlemmar
Lars Blomqvist, Henrietta Nilson och Steffen Landscheidt (Linnéuniversitetet), Jörgen Johansson (Svensson & Linnér), Hans Pettersson (Yaskawa Nordic)
Deltagande organisationer
Svensson & Linnér, Yaskawa Nordic
Finansiärer
KK-stiftelsen, Svensson & Linnér, Yaskawa Nordic
Tidsplan
1 jan 2016-1 jan 2018
Ämnen
– Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
– Företagsekonomi (Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Det visar sig att företag för att lyckas med automation behöver skapa sig en helhetssyn i företagen för att lyckas. Både materialet, processerna och organisationen måste interagera och stödja varandra.

I projektet samverkar Linnéuniversitetet med företag i branschen. Tillsammans, utifrån våra respektive kompetenser, försöker vi skapa bättre kunskaper om hur man kan lyckas med automation. Speciellt studerar vi skiktlimmade möbelprodukter. Projektet utvecklar ett koncept för automation som testas och verifieras genom att interaktivt följa ett industriellt fall.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.