kvinna i rullstol

Projekt: Föräldraskap och personlig assistans

Denna studie ska undersöka hur stöd i föräldraskap som ges genom personlig assistans utformas idag och vilket ytterligare stöd som behövs för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar i deras utövande av föräldraskap.

Fakta om projektet

Projektledare
Ulrika Järkestig Berggren
Övriga projektmedlemmar
Ann-Sofie Bergman, Linnéuniversitetet
Ulla Melin Emilsson, Linnéuniversitetet och Lunds universitet
Finansiär
Försäkringskassans utlysning 2016, 2 480 000 kr
Tidsplan
1 januari 2017-31 dec 2019
Ämne
Socialt arbete (institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Personlig assistans har visat sig innebära möjligheter till normaliserade livsvillkor avseende yrkesliv och hemmiljö för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar. Däremot har möjligheten att utöva föräldraskap för personer med fysiska funktionsnedsättningar med beviljad personlig assistans inte stått i fokus för forskningen, trots att denna frågeställning är central i målsättningen att kunna leva som andra.

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur stöd i föräldraskap som ges genom personlig assistans utformas idag och vilket ytterligare stöd som behövs för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar i deras utövande av föräldraskap. Studien avser att undersöka roller, funktion och avgränsning i personlig assistans vad gäller föräldraskap, samt skillnader relaterade till genus.

Studien består av tre delstudier.

  • Den första är en dokumentstudie av slumpmässigt utvalda utredningar bland föräldrar som ansökt om personlig assistans och har barn 0-18 år, och ger kunskap om hur behov dokumenteras i Försäkringskassans utredningar.
  • Delstudie två är en observationsstudie av personliga assistenter som arbetar i barnfamiljer och ska ge svar på samspel, avgränsningar och rollfördelning mellan assistent och förälder.
  • Den tredje delstudien utgörs av intervjuer med föräldrar om deras upplevda behov av stöd i föräldraskap och med personliga assistenter om deras erfarenheter av att ge stöd relaterat till föräldraskap.

Sammantaget kommer studien att bidra med förslag till kvalitetsutveckling vad gäller utredningar angående föräldraskap och personlig assistans, samt till hur ett barnperspektiv kan tydliggöras i Försäkringskassans ansvar för assistansersättningen.

Forskarna i projektet är aktiva i forskargruppen Barn- och ungdomsforskning.

Medarbetare