collage med stiliserat jordklot och olika figurer över en bild på ett skogslandskap med himmel

Projekt: Forest 4.0

Målet med projektet Forest 4.0 är att etablera ett excellenscenter för nyskapande övervakning, datainsamling och analys av skogsmiljöer. Syftet är att utvinna värde ur insamlad data genom att implementera innovationer baserade på artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT).

Fakta om projektet

Projektledare
Arianit Kurti
Övriga projektmedlemmar
Zenun Kastrati, Fisnik Dalipi, Johan Bergh, Jimmy Johansson, Ljusk Ola Eriksson, Mexhid Ferati
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Interior Cluster Sweden, Sverige; Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, AgriFood Lithuania, Litauen; ART21
Finansiär
EU Horizon Widera-2022-Access-01-01-two-stage
Tidsplan
1 maj 2023–30 apr 2029
Ämnen
Data- och informationsvetenskap (institutionen för informatik) och skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik), fakulteten för teknik
Webbplats
https://forest40.lt

Mer om projektet

Vår förmåga att dämpa klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, avskogning och skogsnedbrytning beror delvis på öppen delning av data från skogen. Medan data från statligt ägda satelliter och andra observationer via fjärranalys delas allt mer öppet, är utbytet av data som samlats in direkt i skogar fortfarande mycket begränsat.

Vi ämnar skapa ett excellenscenter (center of excellence; CoE) för tekniker inom artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) som är skogsrelaterade. Detta centrum ska utveckla och främja innovativa, databaserade lösningar för skogsbruk i hela värdekedjan, från förvaltning av skogsresurser till slutprodukter. Centret kommer att kallas Forest 4.0.

Forest 4.0 syftar till att bidra till Litauens strategi för smart specialisering genom att utveckla en innovativ, skogsbaserad litauisk bioekonomi genom digitalisering av skogsdrift. Projektet kommer att lyfta fram ett vetenskapligt baserat bidrag i form av hållbart skötta skogar som ett bidrag till verkställandet av EU:s gröna giv och övergången till en cirkulär och hållbar bioekonomi. Detta genom att tillhandahålla innovativa tillämpningar av datainsamling och databearbetning.

Linnéuniversitet kommer att leda det fjärde arbetspaketet, vars fokus ligger på utveckling av aktiviteter inom vetenskaplig excellens och utbildning.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Linnaeus University Systems Community (LNU-STC) och Interaction Design Research Group, samt Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer och Grön hållbar utveckling.

Medarbetare