skog sedd uppifrån med inlagt jordklot

Projekt: ForestMap

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en ny metodik för att producera skogskartor över hela världen, för att främja de samhälleliga värdena av skogsanvändning. Skogskartorna kommer att produceras med hjälp av "crowdsourced" data från smarta mobiltelefoner och fjärranalysdata från rymd- och luftburna system i ett AI-ramverk.

Fakta om projektet

Projektnamn
ForestMap: Nästa generation av skogskartor – anpassning av en nordisk framgångssaga över hela jordklotet
Projektledare

Johan Fransson
Övriga projektmedlemmar
Jörgen Wallerman och Mats Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet
Anton Holmström, Katam Technologies
Cem Ünsalan, Yeditepe Üniversitesi, Turkiet
Elif Sertel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkiet
Jari Salo, Helsingfors universitet, Finland
Shafiullah Soomro, Linnéuniversitetet
Jorge Lazo, AI Sweden
Dag Björnberg, Softwerk
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Katam Technologies, AI Sweden och Softwerk; Yeditepe Üniversitesi och İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkiet; Helsingfors universitet, Finland
Finansiär
Vinnova, Energimyndigheten, Formas och EU Horizon 2020
Tidsplan
1 jan 2022–31 dec 2024
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Katam.se/company/collaborations/forestmap

Mer om projektet

Utifrån den positiva erfarenheten av öppna skogliga kartdata i Sverige och Finland, är det uppenbart att att erbjuda samma lösning över hela jordklotet skulle revolutionera skogsförvaltning och näringsliv globalt. Skötseln av skogen i de nordiska länderna kan naturligtvis förbättras, men den snabbaste lösningen för att minska klimatförändringen är att erbjuda alla andra länder några av de möjligheter som skogssektorn i Sverige och Finland har dragit nytta av under den initiala digitaliseringsåldern.

I projektet kommer vi att utveckla ett nytt, flexibelt, hierarkiskt beslutsfattande system för effektiv skogskartläggning med hjälp av en stor mängd olika fjärranalysdata, där de hierarkiska nivåerna består av fjärranalysdata med olika upplösningar. Här kommer vi att använda moderna AI-metoder för att bilda ett nytt hierarkiskt system. Det utvecklade systemet kommer sedan att backas upp av resultat från traditionella bildanalysmetoder som texturanalys, framträdande analyser och probabilistisk objektrepresentation.

Kraften och styrkan i forskningsprojektet är att vi kan använda skogsdata och skogskartor över Sverige och Finland som testbäddar för att jämföra metoden som ska utvecklas i projektet. Vi tror starkt på att projektet i hög grad kommer att bidra till att mildra klimatförändringarna, stärka biologisk mångfald och andra samhällsvärden, samt skapa nya affärsmodeller genom utveckling av en ny metod för nästa generations skogskartor. Vår vision är att anpassa den nordiska framgångssagan om öppna skogliga kartdata globalt, med nytta av innovativ AI-teknik och integrerad användning av fjärranalys och fältdata.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Skog och trä och Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA), samarbetet The Bridge och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Medarbetare

EU Horizon-logga