spånskiva med avdunstande ångor

Projekt: Formaldehydutsläpp från träkompositer bundna med biobaserade lim

Formaldehydbaserade lim dominerar marknaden och används nästan uteslutande för träpanelproduktion. Användningen av formaldehydfria lim kommer inte att leda till formaldehydfria paneler, eftersom effekterna av träet självt fortfarande är betydande. Detta projekt syftar således till att studera formaldehydutsläppet av träpaneler bundna med biolim.

Detta projekt avslutades 2020.

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Stergios Adamopoulos
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Crafoordska stiftelsen
Tidsplan
1 okt 2019–30 sept 2020
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Träpanelindustrin använder nästan uteslutande klister av urea-formaldehyd och urea-melamin-formaldehyd. Användningen av nya, biobaserade lim för möbler och byggnader med förbättrade miljöprofiler kämpar för att uppnå branschens prestandakrav.

Syftet med projektet är att utvärdera formaldehydutsläppen från träbaserade paneler bundna med hållbara lim. Hela bidraget från Crafoordska stiftelsen har använts till att köpa en gasanalysator (GA 6000, Alfeld, Tyskland) för utvärdering av formaldehydinnehållet som avges från träpanelkompositer bundna med biobaserat lim.

Projektet är en del av forskningen i forskningsområdet Skog och träteknik.

Medarbetare